PRZEWÓD  AsXSn 0,6/1kV

Rodzaj przewodu oraz dostępność w zakładce: INNE

Przewód elektroenergetyczny samonośny o żyłach aluminiowych i izolacji z polietylenu usieciowanego odpornego na rozprzestrzenianie płomienia

Norma:
WT - 92/K - 396

Napięcie znamionowe:
0,6/1kV

Zastosowanie:
Linie elektroenergetyczne prowadzone po fasadach budynków i na słupach

Oznakowanie:
Cyfrowy nadruk lub wzdłużne karby, których liczba odpowiada numerowi żyły. W kablach    6-cio żyłowych, żyły o zmiejszonym przekroju oznaczone są następująco: jedna żyła oznaczona jest  cyfrą " 0", druga jednym karbem

Objaśnienia symboliki literowej przewodu:
AsXSn - przewód elektroenergetyczny samonośny (s) o żyłach aluminiowych (A) i izolacji z polietylenu usieciowanego (XS) odporna na rozprzestrzenianie płomienia (n)

Temperatura pracy:
(do - 20 st.C)

Pakowanie:
Na bębnie lub inne formy uzgodnione z klientem