PRZEWÓD YDY

Przewód przeznaczony do układania w urządzeniach na stałe w urządzeniach enargetycznych

Norma:
PN - 87/E - 90056

Napięcie znamionowe:
450/750V

Kolor izolacji:

 • 2 - żyłowe: czarna, niebieska
 • 3 - żyłowe: czarna, niebieska, żółto - zielona
 • 4 - żyłowe: czarna, niebieska, brązowa, żółto - zielona
 • 5 - żyłowe: czarna, czarna, niebieska, brązowa, żółto - zielona

Zastosowanie:
Przewody przeznaczone do układania na stałe bez dodatkowych osłon przed uszkodzeniami mechanicznymi na tynku i pod tynkiem w pomieszczeniach suchych i wilgotnych oraz do układania na stałe w urządzeniach energetycznych

Objaśnienia symboliki literowej przewodu:

 • YDY
 • Y -  izolacja z polwinitu 
 • D - przewód o żyłach miedzianych jednodrutowych
 • Y - powłoka polwinitowa

Pakowanie:
Krążki o długości 100 metrów lub inne formy uzgodnione z klientem

Temperatura pracy:
(-30st.C do + 70st.C)


PRZEWÓD YDY p, YDY pżo

Przewód elektroinstalacyjny z żyłami miedzianymi jednodrutowymi o izolacji i powłoce  polwinitowej do układania na stałe

Norma:
PN - 87/E - 90060

Napięcie znamionowe:
300/500V, 500/750V

Kolor  izolacji:

 • 2 - żyłowe: niebieski, czarny
 • 3 - żyłowe: żółto-zielony, niebieski, czarny
 • 4 - żyłowe: żółto-zielony, niebieski, brązowy, czarny
 • 5 - żyłowe: żółto-zielony, niebieski, brązowy, 2 x czarny

Zastosowanie:
Do układania na stałe bez dodatkowych osłon na tynku i pod tynkiem
w urządzeniach elektroenergetycznych, w pomieszczeniach suchych i wilgotnych

Objaśnienia symboliki literowej przewodu:

 • YDY p
 • Y -  izolacja z polwinitu 
 • D - przewód o żyłach miedzianych jednodrutowych
 • Y -  powłoka polwinitowa
 • p - paski
 • YDY pżo
 • j.w. lecz z żyłą ochronną żółto - zieloną

Pakowanie:
Krążki o długości 100 metrów lub inne formy uzgodnione z klientem

Temperatura pracy:
(-30st.C do + 70st.C)


PRZEWÓD YDYt, YDYtżo

Przewód elektroinstalacyjny z żyłami miedzianymi jednodrutowymi o izolacji i powłoce polwinitowej do układania na stałe

Norma:
PN - 87/E - 90060

Napięcie znamionowe:
300/500V,500/750V

Kolor izolacji:

 • 2 - żyłowe, niebieski, czarny
 • 3 - żyłowe: żółto - zielony, niebieski, czarny

Zastosowanie:
Do układania na stałe w tynku lub pod tynkiem

Pakowanie:
Krążki o długości 100 metrów lub inne formy uzgodnione z klientem

Objaśnienia symboliki literowej przewodu:

 • YDY t
 • Y -  izolacja z polwinitu zwykłego
 • D - przewód o żyłach miedzianych jednodrutowych
 • Y - powłoka polwinitowa
 • t -  tynkowy
 • YDY tżo
 • J.w.lecz z żyłą ochronną żółto - zieloną

Pakowanie:
Krążki o długości 100 metrów lub inne formy uzgodnione z klientem

Temperatura pracy:
(-30st.C do + 70st.C)   


PRZEWÓD  YKY 

Do przesyłu energii elektrycznej bezpośrednio w ziemi

Norma:
PN - 91/E - 90401

Napięcie znamionowe:
0,6/ 1 kV

Kolor izolacji:

 • 2 - żyłowe: czarna, niebieska
 • 3 - żyłowe: czarna, niebieska, żółto - zielona
 • 4 - żyłowe: czarna, czarna, niebieska, brązowa
 • 4 - żyłowe: czarna, niebieska, brązowa, żółto - zielona
 • 5 - żyłowe: czarna, czarna, niebieska, brązowa, żółto - zielona

Zastosowanie:
Do przesyłu energii elektrycznej - linie energetyczne prowadzone w powietrzu, wodzie, betonie, pomieszczeniach wewnętrzych, kanałach kablowych, bezpośrednio w ziemi

Pakowanie:
Krążki o długości 100 metrów lub inne formy uzgodnione z klientem

Temperatura pracy:
(-30st.C do + 70st.C)